Vald snöskoter: Ingen modell vald
Fortsätt utan att välja modell
Välj snöskotermodell - rätt delar direkt!

När du valt snöskotermodell anpassas kategorier till att visa produkter som passar vald modell

Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy - Lagring av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och alla personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Integritetspolicyn gäller när vi tillhandahåller produkter i anslutning till ditt köp, vid supportärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är TS Stockholm AB, orgnr 556601-6456, Box 2009, 17602 Järfälla.

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

När behandlar vi dina uppgifter

För att du ska kunna köpa varor hos oss, eller kontakta oss för support och information. Då måste vi samla in och behandla uppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp, krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster.

 

Varför behandlas uppgifterna

För att vi ska kunna hålla våra avtal mot dig som kund, t.ex. vid köp, utskickande av varor, fakturering och betalning, och inte minst för att kunna ge support.

Vi behöver även lagra uppgifter för att kunna följa lagstiftning, t.ex. bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar mm

 Vilka uppgifter lagras

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer/Organisationsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP adress och information om din användning av vår webbplats

 Rättsliga grunder & Lagringstider

För att kunna hantera och leverera dina beställningar sparar vi:

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
Lagringstid: två år efter du senast köpte något

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation,
 • Betalreferens
 • Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
Lagringstid: tre år efter du senast köpte något


För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i orderregistret

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation,
 • Betalreferens
 • Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag

 

För att Du ska kunna bevaka när en vara kommer in i lager igen sparar vi i bevakningsregistret

 • e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning, 
Lagringstid: tills varan inkommer i lager igen

 

För att Du ska kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp om du lämnat kassan sparar vi i preorderregistret

 • e-post
 • varor du lagt i varukorgen

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning, 
Lagringstid: 3 månader

 

Hur skyddas dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

 

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag

 

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

 

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

 

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:

TS Stockholm AB
Box 2009
17602 Järfälla

Du kan även maila till: info@twostroke.se

 

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du här på webbplatsen.